Geschiedenis
De Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard werd op 5 juli 1985 opgericht door een aantal Bommelerwaarders met het doel een dierentehuis in de Bommelerwaard te exploiteren en in stand te houden.
Het opvangtehuis werd gevestigd aan de Molendijk in Ammerzoden, waar een oude landbouwschuur werd gehuurd en tot asiel werd getransformeerd. Met hulp van sponsors en een netwerk van gemotiveerde vrijwilligers werd het asiel draaiend gehouden en kon de accommodatie zelfs worden uitgebreid met een kantoorunit waar de beheerder en vrijwilligers alsmede de dierenarts “onderdak” vonden.

Een grote tegenslag volgde toen de verhuurder van de landbouwschuur de huur opzegde, waardoor het dierenasiel in 1994 noodgedwongen haar deuren moest sluiten. De dieren werden tijdelijk in het toch al overvolle asiel in ’s-Hertogenbosch opgevangen.
Inmiddels was er een Werkgroep Asiel Bommelerwaard opgericht, waarin vertegenwoordigers van de diverse gemeenten samen met bestuursleden van de Stichting zitting hadden. Eind 1997 waren na een intensieve periode van voorbereiding de benodigde financiële middelen beschikbaar om de bouw van een nieuw asiel aan de Steenweg 8 te Bruchem te realiseren.

Op 23 mei 1998 werd de officiële opening van het nieuwe asiel verricht door de burgemeester van de toenmalige gemeente Kerkwijk, de heer De Kort.
Een deel van de kosten die voor de exploitatie van het asiel nodig zijn, komt voor rekening van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De wet schrijft immers voor dat de gemeenten verplicht zijn om ‘gevonden’ voorwerpen’ tenminste 14 dagen in bewaring te houden. Daarnaast heeft het asiel beperkte pensioninkomsten en is verder voor haar inkomsten afhankelijk van giften en donaties.

Ook zijn er jaarlijkse activiteiten zoals de uitgave van het jaarverslag, de OAD (Open Asiel Dag) en we zijn te vinden op de jaarlijkse braderie in Zaltbommel. Daarnaast lopen wij ieder jaar de collecte voor ons asiel. 

Naast twee beroepskrachten, is een team van vrijwilligers dagelijks werkzaam op het asiel. Ook biedt het asiel een (tijdelijke) werkplek aan stagiaires. Uniek is de samenwerking met ’s Heeren Loo, die voorzieningen biedt voor mensen met een verstandelijke handicap. Cliënten van ’s Heeren Loo die op het asiel werken zijn dan ook zeer waardevol voor het asiel!

 

 

www.dier.nu pup_kitten
Wij Staan Achter Prins
ANBI-website @asielbruchem Facebook - Dierenasiel de Bommelerwaard