Banner | Dierenopvangtehuis de BommelerwaardButton | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Banner Katten | Dierenopvangtehuis de BommelerwaardButton | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Hond en kat banner | Dierenopvangtehuis de BommelerwaardButton | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Nieuwbouw2021-10-29T09:07:48+00:00

De droom wordt werkelijkheid!

Pers bericht nieuwbouw

Fondsenwerving nieuwbouw Dierenasiel van start

Op Wereld Dierendag 2020, zondag 4 oktober, start Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard met een grootscheepse fondsenwervingscampagne om geld bijeen te brengen voor de nieuwbouw van het dierenasiel aan de Steenweg 8 in Bruchem. De aftrap zou gelijktijdig plaatsvinden met de open dag op het dierenasiel. Maar deze kan door de opleving van corona en de daarmee gepaard gaande risico’s en maatregelen helaas geen doorgang vinden.

Het huidige asiel, waar een grote groep vrijwilligers onder leiding van een klein beheerdersteam vele zwerf- en afstandsdieren opvangt en herplaatst, is in slechte staat. Voor de hoogst noodzakelijke nieuwbouw is veel geld nodig. Uit eigen middelen en met hulp van de gemeente Zaltbommel, die garant staat voor een lening, is inmiddels al ongeveer driekwart van het benodigde budget bijeengebracht. En de voorbereidingen voor de bouwvergunningen en de bouw zijn al in volle gang. Er is echter nog €150.000 nodig om de bouw te kunnen realiseren.

Tijdens de fondsenwervingscampagne worden bedrijven, organisaties en particulieren in de regio Bommelerwaard op allerlei manieren benaderd om een steentje bij te dragen. Evenementen zoals een open dag zijn in deze tijd helaas niet mogelijk, maar via andere creatieve wegen zal de gehele Bommelerwaard gemobiliseerd worden om er voor te zorgen dat in 2022 een nieuw asiel gebouwd kan worden. Uiteraard kunnen bedrijven, organisaties en particulieren die aan dit geweldige project financieel willen bijdragen zelf contact opnemen met het dierenasiel.

Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard, telefoon (tijdens kantooruren) 0418-643129 of stuur een e-mail naar info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Nieuwbouw | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Nieuwbouw plattegrond | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Dat het huidige gebouw, dat in 1998 is neergezet geen heel lang leven beschoren was werd al vrij snel duidelijk. Er was indertijd weinig geld beschikbaar voor de bouw en er was niet voldoende tijd geweest om een gedegen bouwplan te maken. In dat licht bezien waren de gemaakte keuzes begrijpelijk. Na ruim 10 jaar begonnen de beperkingen en gebreken echter dusdanige vormen aan te nemen dat nadenken over de toekomst van het gebouw noodzakelijk werd. Om niet in dezelfde fout te vervallen besloot het toenmalige bestuur om met hulp van externe experts en adviseurs een gedegen toekomstbestendig plan te maken. Dat was geen eenvoudige klus. Kwalitatief beter bouwen was natuurlijk een van de belangrijkste uitgangspunten. Maar door de jaren werden de wettelijke eisen die aan dierenasiels gesteld worden strenger en veranderden ook de welzijnsnormen voor het houden van dieren. En ook strengere duurzaamheidseisen kwamen om de hoek kijken. Dit alles moest gegoten worden in een alomvattend programma van eisen. Tegelijkertijd was daar het besef dat dit wel eens veel geld kon gaan kosten. En als stichting met beperkte middelen zou dit een grote uitdaging gaan worden.

Wat volgde waren jaren van plannen maken. Intussen werd er onderzocht welke mogelijkheden er waren om een substantiële bouwsom te kunnen financieren. En er werd, waar mogelijk gespaard. Een combinatie van eigen geld, donaties, gemeentelijke bijdrage en een hypothecaire lening leek de meest succesvolle route te zijn.

We zijn inmiddels in begin 2019 aanbeland. De ontwerpcontouren van het gebouw beginnen zich duidelijk af te tekenen en daarmee ook de te verwachten bouwkosten. De cruciale stap wordt een degelijk onderbouwd financieringsplan. De essentiële gemeentelijke bijdrage lijkt een lastig struikelblok te worden. Ondanks zeer sterke support van diverse raadsfracties in de beide gemeenteraden lukt het nog niet om tot overeenstemming te komen. Een vrij lange impasse volgt en even lijkt de droom verder weg dan ooit. Maar, dan keert het tij langzaam. Geheel onverwacht ontvangen we een enorm grote donatie uit een nalatenschap. En in juli 2020 bereiken we ook overeenstemming met de gemeenten. Met garantstelling van de gemeente Zaltbommel kunnen we tegen gunstige voorwaarden een ruimere hypothecaire lening aangaan. Bovendien zijn beide gemeenten bereid ons de komende jaren een hogere opvangvergoeding te betalen om de extra kosten van de lening op te kunnen vangen.

Dat is voor ons het moment waarop we er van overtuigd zijn dat de droom werkelijkheid gaat worden. De financiering is nog niet helemaal rond, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ons dat op tijd gaat lukken. Er wordt begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. Er worden afspraken gemaakt met de architect die aan de slag gaat met het uitwerken van het ruwe ontwerp. Inmiddels zijn we bezig met de vergunningaanvraag. We hebben een tijdplan waarin we de komende maanden de bouwvergunning gaan afronden, de aannemer gaan selecteren en de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw gaan treffen. Als alles volgens plan verloopt beginnen we eind april 2022 met bouwen en kunnen we eind 2022 ons nieuwe gebouw betrekken.

Wat rest is het rond krijgen van de financiering. Er is een actieve commissie bezig om het openstaande bedrag van €150.000 bij elkaar te brengen. Op het moment van dit schrijven zijn er toezeggingen voor ongeveer 80% van dat bedrag binnengehaald. Met name dankzij landelijke dierenwelzijnsorganisaties als Stichting Dierenlot en Stichting Abri voor Dieren, maar ook lokale organisaties als de van Voordenstichting en de Rabobank Altena-Bommelerwaard. En uiteraard een groot aantal organisaties en particulieren die een bijdrage hebben geleverd. Het is nog steeds hard werken om het uiteindelijke doel te behalen, maar de fondsenwervers zijn er van overtuigd dat  met de hulp van iedereen, particulieren en bedrijven, in de hele Bommelerwaard dit zal gaan lukken.

Nog een klein jaar hard werken en dromen. En dan, is iedereen van harte welkom in het nieuwe, geweldige, diervriendelijke, duurzame, gezellige Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard.

Wilt u nog bijdragen aan de totstandkoming van onze nieuwbouw?
Dat kan op rekening NL31RABO0374342091 ovv Nieuwbouw Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard, of gebruik de QR code:

QR code | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Op pad | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Ga naar de bovenkant