Het Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard is ter versterking van het bestuur op zoek naar een

Algemeen bestuurslid met de portefeuille PR en Fondsenwerving (vrijwillig)

Het bestuurslid PR en Fondsenwerving heeft als taak het opzetten en coördineren van activiteiten om het Dierenopvangtehuis financieel te ondersteunen. De acties moeten zowel gericht zijn op particulieren (donateurs, nalatenschappen en grote giften), als op bedrijven (sponsoring) en grote fondsen en subsidies.

Daarnaast ben je, in samenwerking met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het totale beleid van stichting.

Gevraagde tijdsinzet

  • Het bestuur vergadert 1 x per maand
  • De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur per week
  • Dit jaar staat in teken van onze nieuwbouw. Speerpunt voor deze vacature is PR en Fondsenwerving om de nieuwbouw zo adequaat mogelijk te ondersteunen. Dit vraagt komende periode extra tijdsinspanning

Voor meer informatie neem contact op met Marleen van Baal, voorzitter, telefoon 06 – 50 60 35 16