Privacyverklaring

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard, gevestigd aan de Steenweg 8, 5314 LE te Bruchem,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Steenweg 8
5314 LE Bruchem
Tel.: 0418-643129
Website: www.dierenasiel-bommelerwaard.nl
Email: info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Privacyverklaring

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard, gevestigd aan de Steenweg 8, 5314 LE te Bruchem,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Steenweg 8
5314 LE Bruchem
Tel.: 0418-643129
Website:
www.dierenasiel-bommelerwaard.nl
Email:
info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Privacyverklaring

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard, gevestigd aan de Steenweg 8, 5314 LE te Bruchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Steenweg 8
5314 LE Bruchem
Tel.: 0418-643129
Website: www.dierenasiel-bommelerwaard.nl
Email: info@dierenasiel-bommelerwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam
Adresgegevens
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonlijke gegevens verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
De uitvoering van transacties en diensten;
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
Het opstellen van contracten en overeenkomsten.

Bewaartermijnen

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden
en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijke technieken, die worden gebruikt

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard gebruikt cookies om de website en de service te optimaliseren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam
Adresgegevens
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonlijke gegevens verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen;
De uitvoering van transacties en diensten;
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u
hierom verzoekt;
Het opstellen van contracten en overeenkomsten.

Bewaartermijnen

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden
en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijke technieken, die worden gebruikt

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam
Adresgegevens
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonlijke gegevens verwerken

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;
De uitvoering van transacties en diensten;
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
Het opstellen van contracten en overeenkomsten.

Bewaartermijnen

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijke technieken, die worden gebruikt

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken, in een computerbestand, naar u of een andere (door u genoemde) partij, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenasiel-bommelerwaard.nl.

Om er zeker van te zijn dan het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voeren aan uw verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, de nummers onderaan uw paspoort (MRZ), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard reageert zo spoedig mogelijk, dan wel binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl