Vragenformulier

  1. Bent u al geïnteresseerd in een bepaalde hond van ons asiel?

  2. Ja? Welke hond(en) en kunt u uitleggen waarom uw voorkeur uitgaat naar deze hond? Denk hierbij aan uiterlijk, ras voorkeur of eigenschappen.

  3. Nee? U heeft nog geen interesse voor een specifieke hond. Heeft u bepaalde voorkeuren waar de hond aan moet gaan voldoen en waarom? Denk hierbij aan type of ras, geslacht, leeftijd, kleur, formaat, beharing, eigenschappen, karakter en alleen kunnen zijn.

  4. Met welk doel wilt u een hond adopteren? B.v. gezelschap, activiteiten, om te wandelen, voor de kinderen, bewaking of andere doelen.

  5. Welke eigenschappen ziet u graag terug in een hond? Wat vindt u belangrijk dat een hond kan? Denk bijvoorbeeld aan waaks, een rustig of actief temperament, etc.

  6. Hoeveel uren zou de hond alleen moeten zijn in verband met werken of andere bezigheden?

  7. Waar verblijft het dier dan?

  8. Wat is uw woonsituatie? In wat voor type woning woont u? Eengezinswoning, flat, met of zonder directe buren? Is er wel/geen trap, lift of tuin. Woon u in een rustige omgeving of stedelijk gebied?

  9. Zijn er uitlaatmogelijkheden in de buurt?

  10. Zijn er andere honden in huis? Hoeveel? Reu/teef? Leeftijd? Ras/soort? Karakter?

  11. Zijn er verder nog andere dieren in huis?

  12. Heeft u ervaring met honden?

  13. Ja? Welke ervaring is dat en met welk(e) ras(sen)?

  14. Heeft u al eens een dier weg moeten doen omdat er bijv. problemen mee waren?

  15. Ja? Wat waren de redenen hiervoor?

  16. Hoe is uw gezinssituatie en -samenstelling? Vermeld het aantal volwassen personen en aantal kinderen en leeftijd.

  17. Zijn er in het gezin en/of familie (medische) omstandigheden waarmee bij de keuze van een hond rekening moet worden gehouden? Denk b.v. aan een allergie voor dieren, beperkte mobiliteit o.i.d.

  18. Indien er geen kinderen in huis wonen, komen er dan wel regelmatig (klein)kinderen over de vloer?

  19. Ja? Wat is de leeftijd van de (klein)kinderen?

  20. Staat iedereen in het gezin achter de beslissing een hond te nemen?

  21. Hoe ziet de dagindeling voor de hond eruit?

  22. Zijn er op korte termijn veranderingen te verwachten zoals verhuizing, gezinsuitbreiding, vakantie, verandering van werk, ziekenhuisopname?

  23. Is er opvang nodig voor vakantie of langdurige afwezigheid?

  24. Naast de kosten voor de adoptie van de hond zijn er natuurlijk ook de vaste en onverwachte kosten voor voeding en (medische) verzorging. Heeft u hier financieel rekening mee gehouden?

  25. Opvoeding: wat vindt u belangrijke opvoedingsaspecten? Bijvoorbeeld mag niet op de bank, moet los kunnen lopen, met kinderen kunnen, mee kunnen met de trein etc. en wat wilt u absoluut niet?

  26. Het kan zijn dat de hond moet wennen aan een huiselijke situatie, nog opgevoed moeten worden en bijzonder veel moeten leren. Dit kan veel tijd, energie en geduld kosten. Bent u bereid de hond de tijd te geven om zich aan te passen en heeft u de tijd om de opvoeding te verzorgen?*

  27. Bent u vrij, zodat u aanwezig bent om de hond te laten wennen? En als de hond langer nodig heeft om te wennen dan u vrij kan nemen, is er dan iemand die zolang op de hond kan passen?

  28. Bent u bereid om een cursus te gaan volgen met de hond?

  29. Bent u bereid om een gedragstherapeut in te schakelen bij gedragsproblemen?

  30. Hoe bent u bij ons terechtgekomen?