Plaatsen jullie ook buitenlandse honden?

Plaatsen jullie ook
buitenlandse honden?

Inderdaad, wij plaatsen al jaren buitenlandse honden. Voor de gemiddelde Nederlander die slechts oppervlakkig kennis heeft van de situatie in de Nederlandse dierenasiels is het niet direct duidelijk waarom een aantal asiels behalve Nederlandse honden ook buitenlandse honden plaatst. Het lijkt daardoor op het eerste gezicht alsof de Nederlandse asielhonden een kleinere kans hebben op een herplaatsing en daardoor onnodig lang in de asiels verblijven.

Nederland kent geen zwerfhondenpopulatie. De honden die in de asiels terecht komen zijn vrijwel uitsluitend afstandshonden (honden die om wat voor reden niet meer bij hun baas kunnen blijven en daarom aan het asiel worden afgestaan) of achtergelaten huishonden (honden die door instanties zoals politie of dierenambulance of anderen gevonden worden en na een periode van twee weken niet door hun baas worden opgehaald).

Een kleinere derde groep zijn honden die in beslag worden genomen om reden van verwaarlozing of mishandeling. Honden die qua formaat, uiterlijk, karakter en gedrag goed als huishond kunnen functioneren worden snel geplaatst. Wat overblijft zijn de honden die niet makkelijk als huishond kunnen functioneren – denk hierbij aan bijvoorbeeld bullterriërs, rottweilers, mastiffs of honden met een ernstige gedragsafwijking.

Er is maar een beperkte groep hondenliefhebbers met voldoende kennis en kunde waar deze honden geplaatst kunnen worden. Dit zijn de langzitters in de asiels. Veel van deze moeilijk plaatsbare honden is afkomstig van Nederlandse of buitenlandse broodfok en/of illegale import. Of is mishandeld of verwaarloosd.

Buitenlandse hond | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Nederland kent geen zwerfhondenpopulatie. De honden die in de asiels terecht komen zijn vrijwel uitsluitend afstandshonden (honden die om wat voor reden niet meer bij hun baas kunnen blijven en daarom aan het asiel worden afgestaan) of achtergelaten huishonden (honden die door instanties zoals politie of dierenambulance of anderen gevonden worden en na een periode van twee weken niet door hun baas worden opgehaald). Een kleinere derde groep zijn honden die in beslag worden genomen om reden van verwaarlozing of mishandeling. Honden die qua formaat, uiterlijk, karakter en gedrag goed als huishond kunnen functioneren worden snel geplaatst. Wat overblijft zijn de honden die niet makkelijk als huishond kunnen functioneren – denk hierbij aan bijvoorbeeld bullterriërs, rottweilers, mastiffs of honden met een ernstige gedragsafwijking. Er is maar een beperkte groep hondenliefhebbers met voldoende kennis en kunde waar deze honden geplaatst kunnen worden. Dit zijn de langzitters in de asiels. Veel van deze moeilijk plaatsbare honden is afkomstig van Nederlandse of buitenlandse broodfok en/of illegale import. Of is mishandeld of verwaarloosd.

Buitenlandse hond | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Per jaar is er in Nederland vraag naar circa 150.000 nieuwe huishonden1. In deze jaarlijkse behoefte wordt op verschillende manieren voorzien: geregistreerde rashonden via rasfokkers (al dan niet geïmporteerd), kleinschalige thuisfok, Nederlandse herplaatsing, buitenlandse herplaatsing of broodfok/illegale import.

Het aantal gefokte rashonden ligt op 35.000 – 40.000 per jaar. De kleinschalige thuisfok levert een paar duizend nieuwe honden per jaar. Het aantal buitenlandse honden dat via asiels of bonafide stichtingen geplaatst wordt, ligt rond de 12.000. Het overgrote deel van de honden waar jaarlijks vraag naar is, komt van broodfokkers en illegale/malafide importeurs! Aangezien het deze fokkers en importeurs enkel gaat om het geld, is er minimale aandacht voor gezondheid en welzijn van de honden (op het schrijnende en misdadige af). Deze honden kennen ook vaker gezondheids- en gedragsproblemen en eindigen mede hierdoor vaker als afstandshond of achtergelaten hond in het asiel.

Speedy | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Het herplaatsen van buitenlandse honden via Nederlandse asiels brengt meer balans in vraag en aanbod, waardoor broodfok en illegale import minder lucratief wordt. De asiels hebben de kennis en kunde om gezonde en als huishond geschikte buitenlandse honden te plaatsen. Veel succesvolle plaatsingen levert een asiel ook meer aandacht van hondenliefhebbers op, wat de kans vergroot dat er een geschikte match voor de langzitters gevonden wordt. Daarnaast dragen de inkomsten van de plaatsingen bij om de vaak hoge kosten van de langzitters te kunnen betalen. De buitenlandse honden zijn hierdoor geen concurrentie voor de Nederlandse asielhonden, eerder een positieve ondersteuning.

Daarom voert ons asiel binnen zijn capaciteit en rekening houdend met onze primaire doelstellingen een actief beleid op het gebied van de plaatsing van buitenlandse honden.

Wilt u meer informatie over de aanschaf van een buitenlandse hond kijk dan op https://buitenlandsehondinzicht.nl/

Het herplaatsen van buitenlandse honden via Nederlandse asiels brengt meer balans in vraag en aanbod, waardoor broodfok en illegale import minder lucratief wordt. De asiels hebben de kennis en kunde om gezonde en als huishond geschikte buitenlandse honden te plaatsen. Veel succesvolle plaatsingen levert een asiel ook meer aandacht van hondenliefhebbers op, wat de kans vergroot dat er een geschikte match voor de langzitters gevonden wordt. Daarnaast dragen de inkomsten van de plaatsingen bij om de vaak hoge kosten van de langzitters te kunnen betalen. De buitenlandse honden zijn hierdoor geen concurrentie voor de Nederlandse asielhonden, eerder een positieve ondersteuning.

Daarom voert ons asiel binnen zijn capaciteit en rekening houdend met onze primaire doelstellingen een actief beleid op het gebied van de plaatsing van buitenlandse honden.

Wilt u meer informatie over de aanschaf van een buitenlandse hond kijk dan op https://buitenlandsehondinzicht.nl/

Speedy | Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard