Nalaten en legaten

Nalaten

Als u ons asiel een bedrag of een voorwerp (bijvoorbeeld een schilderij of een ander kunstwerk) zou willen nalaten dan kunt u dit vastleggen in een testament, die wordt opgesteld bij een notaris.  Aangezien het asiel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) hoeft er geen erfbelasting te worden betaald over hetgeen u wil nalaten aan het asiel. Dit betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan onze dieren. Er zijn twee manieren waarop u uw nalatenschap aan het asiel kunt vastleggen.

Benoemen erfgenaam

Door het asiel in uw testament aan te merken als erfgenaam kunt u een deel van uw vermogen aan ons nalaten. U kunt in uw testament vermelden welk percentage van uw vermogen het asiel zal toekomen.

Legaat

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uw testament een vast bedrag of een specifiek voorwerp aan ons na te laten. Dit wordt een legaat genoemd.

Verder kunt u in uw testament een executeur benoemen. Deze persoon zal uw belangen behartigen als u er niet meer bent, zal contact opnemen met de erfgenamen en zal uw nalatenschap volgens uw wensen afhandelen. Indien gewenst kan het asiel optreden als uw executeur.

Ons asiel is blij met iedere schenking die wij ontvangen, hoe groot of hoe klein ook. Ieder beetje helpt om onze dieren een goed onderdak te kunnen bieden.

Mocht u willen weten waar wij uw geld voor gebruiken of heeft u specifieke vragen over geld schenken of nalaten aan het asiel, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@dierenasiel-bommelerwaard.nl of telefoonnummer 0418-643129.

Link naar notaris online met folder over nalaten vind u hieronder.

Zorg voor uw Huisdier(en)

Het Dierenopvangtehuis biedt ook oplossingen als u voor uw overlijden niet meer in staat bent om voor uw huisdier(en) te zorgen. Ook na uw overlijden kan het centrum de zorg voor uw huisdieren overnemen en een goed thuis voor hen zoeken.

Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek,  dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met de beheerster van het Dierenopvangtehuis Hetti van der Ende 0418-643129.