Financiële steun
Zoals u zult begrijpen is er veel geld nodig om het asiel draaiende te houden.
Het asiel is voor een belangrijk deel afhankelijk van giften en donaties. Giften zijn daarom meer dan welkom op rekeningnummer NL31RABO0374342091 van de Rabobank t.n.v. Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard.

Schenken of nalaten aan ons asiel

Er zijn verschillende manieren waarop u ons asiel financieel kunt steunen. Hieronder zetten wij kort uiteen wat de mogelijkheden zijn en wat deze mogelijkheden inhouden.

Schenken

Bedrag: €

Nalaten

Als u ons asiel een bedrag of een voorwerp (bijvoorbeeld een schilderij of een ander kunstwerk) zou willen nalaten dan kunt u dit vastleggen in een testament, welke wordt opgesteld bij een notaris.  Aangezien het asiel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) hoeft er geen erfbelasting te worden betaald over hetgeen u wil nalaten aan het asiel. Dit betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan onze dieren. Er zijn twee manieren waarop u uw nalatenschap aan het asiel kunt vastleggen.

Steun door middel van goederen en voer
We zijn ook heel blij met:

Dekens (geen kussens, gordijnen of lakens)
Plastic manden
Kattenreismandjes
Riemen en halsbanden
Krabpalen
Kattenbakken


Neem altijd eerst even contact met ons op om te vragen of de spullen die u wilt afstaan geschikt zijn voor het asiel.

 

Eenmalig

U kunt ons asiel eenmalig een geldbedrag schenken door dit bedrag te storten op ons rekeningnummer NL 31RABO 0374342091 van de Rabobank t.n.v. Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard. Aangezien het asiel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is uw gift aftrekbaar van de belasting. Giften zijn echter pas aftrekbaar als er aan een bepaald drempelbedrag is voldaan. Daarnaast zit er ook een maximumbedrag aan het aftrekken van giften van de belasting. Eén en ander hangt samen met uw persoonlijke situatie en is na te gaan op de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.

Periodiek

Daarnaast bestaat de mogelijkheid het asiel regelmatig een vast bedrag te schenken. Als u dit minimaal eens per jaar doet en dit vijf jaar lang doet (of voornemens bent te doen) kunt u dit vastleggen in een zogenaamde overeenkomst periodieke gift. Deze overeenkomst wordt zowel door ons als door u ondertekend. Het voordeel van een dergelijke constructie is dat u – naast dat u in één keer hebt vastgelegd wat u wilt schenken in plaats van dat u steeds los een bedrag doneert  – niet aan het hierboven genoemde drempelbedrag hoeft te voldoen. Uw gift is dus altijd aftrekbaar van de belasting, onafhankelijk van de hoogte van uw giften.
Mocht u interesse hebben in het opstellen van een dergelijke overeenkomst, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Benoemen erfgenaam

Door het asiel in uw testament aan te merken als erfgenaam kunt u een deel van uw vermogen aan ons nalaten. U kunt in uw testament vermelden welk percentage van uw vermogen het asiel zal toekomen.

Legaat

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uw testament een vast bedrag of een specifiek voorwerp aan ons na te laten. Dit wordt een legaat genoemd.

 

Verder kunt u in uw testament een executeur benoemen. Deze persoon zal uw belangen behartigen als u er niet meer bent, zal contact opnemen met de erfgenamen en zal uw nalatenschap volgens uw wensen afhandelen. Indien gewenst kan het asiel optreden als uw executeur.

Ons asiel is blij met iedere schenking die wij ontvangen, hoe groot of hoe klein ook. Ieder beetje helpt om onze dieren een goed onderdak te kunnen bieden.
Mocht u willen weten waar wij uw geld voor gebruiken of heeft u specifieke vragen over het schenken aan het asiel, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.
 

U kunt zich met al uw vragen omtrent schenkingen richten tot info@dierenasiel-bommelerwaard.nl of telefoonnummer 0418-643129.

 

 

www.dier.nu pup_kitten
Wij Staan Achter Prins
ANBI-website @asielbruchem Facebook - Dierenasiel de Bommelerwaard